Rodo

Ochrona Danych Osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności zgodną z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Są to dokładne informacje dla Państwa, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jak nasza firma zabezpiecza Państwa dane osobowe, jakie dane są zbierane i w jakim celu. Zaznaczamy również jakie przysługują Państwu prawa odnośnie ochrony Państwa danych, które przetwarzamy i z kim można skontaktować się w przypadku pytań lub wątpliwości.

  1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możecie Państwo skontaktować się z nami w sprawie ich przetwarzania?

Administratorem Państwa danych jest Małgorzata Rzepska działająca pod firmą Małgorzata Rzepska – Biuro Rachunkowe z siedzibą ul. Szeroka 26, 39-400 Tarnobrzeg
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami drogą mailową na adres biuro@mrzepska.pl

  1. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy dwie główne kategorie danych: dane handlowe osobowe i dane firmowe.
Dane handlowe osobowe służą nam tylko i wyłącznie do kontaktów handlowych / biznesowych oraz na potrzeby mailingu, który wysyłamy z informacjami aktualizującymi w zakresie funkcjonowania biura i informacji ogólnych prawno – podatkowych.
Dane handlowe osobowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– mail,
– imię i nazwisko (jeżeli zostało nam przekazane),
– stanowisko / dział (jeżeli zostało nam przekazane),
– numer telefonu (jeżeli został nam przekazany),
– dodatkowe informację odnośnie zastępstwa / nieobecności, zrealizowanych projektów, interesujących tematów szkoleniowych itp. (jeżeli zostało nam przekazane).

Dane firmowe służą nam do celów jak dane handlowe osobowe, oraz do wystawiana faktur.
Dane są nam przekazywane przez Klientów, dla których już realizujemy nasze usługi i tylko te firmy w naszej bazie mają te dane uzupełnione.

Dane firmowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– pełna nazwa firmy,
– adres,
– NIP,
– numer telefonu,
– adres strony internetowej.

  1. Komu udostępniamy Państwa dane?

Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom gospodarczym.

Jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, a w szczególności: Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  1. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzamy do momentu odwołania zgody przez Państwa, nie krócej niż w terminie wymaganym przez przepisy prawa.

  1. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Macie Państwo prawo dostępu do danych – możecie uzyskać wgląd do swoich danych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem Państwa danych.

Macie Państwo prawo do sprostowania danych – zaktualizowania, sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania jakiś określonych danych. Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie nie będziemy uwzględniać tych danych w prowadzonych przez nas kontaktach handlowych.

Macie Państwo prawo do wypisania z bazy – w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wypisania się z naszego mailingu (nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji handlowych od nas).

  1. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Nasze bazy oraz sprzęt są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostępu ani wglądu do bazy danych nie mają osoby nieupoważnione. 

  1. Zmiany w Polityce Prywatności.

W zależności od bieżących potrzeb i wymagań możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę Prywatności.