Rozliczanie zeznań podatkowych

ROZLICZANIE PIT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Biuro Rachunkowe Małgorzata Rzepska oferuje rozliczanie PIT – podatku bezpośredniego od dochodów osobistych uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Wypełnienie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem wszystkich osób fizycznych, które w danym roku podatkowym uzyskiwały przychody objęte podatkiem. Nasze Biuro Rachunkowe pomaga w wypełnieniu i złożeniu w Urzędzie Skarbowym wszelkich zeznań podatkowych  PIT dla osób fizycznych..

W NASZYM BIURZE PROWADZIMY ROZLICZENIA PIT DLA PODATNIKÓW

 • PIT 36 – składany przez podatników, który uzyskali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych i nie wypełniają PIT 37, przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, oraz dla podatników, którzy uzyskali dochody z zagranicy
 • PIT 36L – dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, lub działy specjalne produkcji rolnej objęte 19% podatkiem na zasadach określonych w artykule 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
 • PIT 37 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem płatników, oraz nie prowadzili żądnej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach oraz działów specjalnych produkcji rolnej
 • PIT 38 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), na przykład  z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych
 • PIT 39 – składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
 • PIT 28 – zryczałtowany podatek od przychodów z tytułu: pozarolniczej działalności gospodarczej albo z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o zbliżonym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny)

Zajmujemy się sporządzaniem rozliczeń rocznych PIT drogą elektroniczną. Wystarczy, że na nasz adres wyślą Państwo zeskanowane dokumenty, a my zajmiemy się resztą. Przejrzymy papiery, aby upewnić się, że wszystko w nich jest prawidłowe odnotowane. Następnie przygotujemy dla Państwa rozliczenie roczne. Gotowe rozliczenie podatkowe wysyłamy na maila po otrzymaniu wpłaty za zrealizowaną usługę. Jeżeli wyrażają Państwo taką potrzebę, możemy wysłać rozliczenie bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • otrzymane od pracodawcy informacje PIT–11, PIT–49, PIT–8C
 • jeżeli przenosimy ulgi z roku poprzedniego, wymagana jest kopia zeznania za rok poprzedni
 • informacje dające uprawnienia do ulg

ŹRÓDŁA PRZYCHODU PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU:

 • praca wykonywana na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, w tym również spółdzielczy stosunek pracy, praca nakładcza, renta, emerytura
 • osobiste wykonywanie usług, w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie, wynagrodzenia biegłych
 • pozarolnicza działalność gospodarcza, w tym także wykonywanie wolnego zawodu
 • dochody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości lub jej części, lub gospodarstwa rolnego
 • dochody z kapitałów pieniężnych, w tym: odsetki od pożyczek, lokat, rachunków bankowych, dywidendy z funduszy powierniczych, akcji i innych papierów wartościowych, oraz przychody z racji ich odpłatnego zbycia
 • przychody z tytułu praw autorskich i pokrewnych, oraz ich odpłatnego zbycia
 • odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa wieczystego użytkowania, prawa do lokalu
 • pozostałe źródła przychodu – alimenty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wyrównawcze, świadczenia rehabilitacyjne, stypendia, nagrody, dotacje