ZUS-y

KOMPLEKSOWE ZAŁATWIANIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZUS

Ponieważ częste zmiany przepisów kodeksu Prawa Pracy oraz rozporządzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymagają ich bezustannego śledzenia, zlecenie naszemu Biurowi Rachunkowemu Małgorzata Rzepska w Tanrobrzegu pozwala uwolnić pracodawcę od posiadania rozbudowanego działu kadrowo-płacowego i znacznie ograniczyć tym samym koszty prowadzenia przedsiębiorstwa i czas potrzebny na prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Nasze Biuro Rachunkowe oferuje osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, jak i spółkom jawnym, spółkom cywilnym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom partnerskim, spółkom komandytowym i spółkom akcyjnym, kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej i załatwiania wszelkich spraw kadrowo-płacowych związanych z ZUS.

NASZE USŁUGI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ ZUS-OWSKĄ

W zakres naszych usług związanych z dokumentacją ZUS-owską wchodzi:

 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • aktualizacja danych płatnika w systemie ZUS
 • zgłaszanie nowoprzyjętych pracowników w ZUS
 • zgłaszanie zmian na temat danych osób zatrudnionych u Zleceniodawcy lub zmian w stosunku pracy
 • wykonywanie wyrejestrowań związanych z wygaśnięciem stosunku pracy
 • wysyłanie do ZUS zwolnień lekarskich i stosownych zaświadczeń związanych z zasiłkami
 • przygotowywanie raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego pracownika
 • sporządzanie informacji dla Zleceniodawcy o wysokości i terminach zapłaty należnych składek ZUS
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników
 • obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia ZUS i należności z tytułu świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz ZUS-owskiej
 • kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS
 • audyt dokumentacji kadrowo-płacowej

 

Dzięki nam zyskują Państwo:

 • oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy
 • stały i profesjonalny nadzór nad dokumentacją
 • możliwość skoncentrowania się na głównym obszarze działania firmy
 • bezpieczeństwo danych finansowych i osobowych
 • zmniejszenie odpowiedzialności prawnej kadry kierowniczej
 • oszczędność czasu poświęconego na kontakty i załatwianie spraw w ZUS